top of page

VU - Veliusta

Gıda Güvenliği Politikası

Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan, müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

 • Maliyetleri düşürmek, ürün kalitesini, gıda güvenilirliğini ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

 • Tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için eğitimler vermeyi ve personel kalitesi düzeyini sürekli yükseltmeyi,

 • Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamayı ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmeyi,

 • Tüm çalışanlarda kalite, çevre, iş güvenliği ve gıda güvenliği bilincini tesis etmeyi ve risk tabanlı düşünmeye teşvik etmeyi,

 • Tedarikçi, müşteri, yasal otorite ve ilgili kurumlarla güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,

 • Mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi en üst seviyede ve verimli kullanarak, firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmayı,

 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

 • Başlanan her işi zamanında, en üst düzey tekniklerle standardına ve ilgili yasalara tam uyumlu, istenen kalitede, gıda güvenirliliğine uygun ve bütçe sınırları içinde eksiksiz ve zamanında tamamlamayı,

 • Tedarikçilerden temin edilen hammadde ve malzemelerin de gerçekliğini garanti altına alarak sahtelik ve taklitten uzak, bütünlüğü sağlanmış ürünler üretmeyi,

 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, bu doğrultuda bir kurum kültürü oluşturmayı,

 • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

 • Uluslararası standartlar düzeyinde ve ilgili yasalara uyumlu, sürdürülebilir hizmet vermek için, firmamızdaki tüm süreçlerde etkin kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemleri oluşturmayı, uygulamayı,

 • Tedarikçi ve müşterilerimizle ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmayı,

 • Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi,

Gıda Güvenliği ve Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

 

GENEL MÜDÜR

bottom of page